Open posities
Afbeelding3

Vervuld - Director Technology
Suez

03-05-2021 - Suez | Arnhem | Director Technology |

Onze opdrachtgever SUEZ Recycling & Recovery Netherlands is onderdeel van de wereldwijde SUEZ Group die werd opgericht in 1919. SUEZ is de specialist in afval- en grondstoffenmanagement en aanjager van de grondstoffenrevolutie. Wereldwijd werken er 85.000 medewerkers die in ruim 70 landen actief zijn. SUEZ richt zich op het beschermen van natuurlijke hulpbronnen aan de hand van vier kernactiviteiten: het beheer en hergebruik van water, oplossingen op het gebied van waterbehandeling, advisering over duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling, en het recyclen, verwerken en hergebruiken van afval. Het laatste is dé kernactiviteit van SUEZ Recycling and Recovery Netherlands. SUEZ Recycling and Recovery Netherlands heeft circa 40 vestigingen en ongeveer 2.100 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Arnhem.

De Functie

De nieuw op te zetten afdeling Processing zal in eerste instantie bestaan uit een directeur (Director Technology) en business supportmedewerkers verantwoordelijk voor Quality Management, Maintenance, OEE en Industrial Support, die nu veelal nog in de lokale vestigingen werkzaam zijn. De afdeling zal, mede op initiatief van de nieuwe Director Technology, verder moeten worden ingericht qua mensen en structuur om de toegevoegde waarde optimaal te laten zijn. Het doel van de afdeling is om de plants naar een hoger niveau van industrialisatie te brengen en de OEE te verhogen.

De organisatie bevindt zich in een transformatie waarbij de effectiviteit van de installaties een steeds belangrijkere rol gaat krijgen. Dit wordt gevoed vanuit de interne organisatie alsmede maatschappelijk gezien door de veranderende wet- en regelgeving en discussies omtrent CO2 reductie/opslag, schaarste van grondstoffen, energiebehoeftes en publieke opinie. U zult hierbij een cruciale rol gaan spelen door vanuit strategisch perspectief, maar ook vanuit de operatie, te sturen op verbetering en verdere optimalisatie van de installaties. Dit zal ondermeer gerealiseerd worden door de verdere professionalisering van de huidige onderhoudsprogramma’s en het opzetten van een meerjaren plan voor projecten die bijdragen aan verdere industrialisatie. Doordat elke installatie een eigen P&L verantwoordelijke heeft, dient u de verbinding te zoeken en te zorgen dat uw projecten ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Veiligheid neemt hierin uiteraard een belangrijke positie in. U staat in nauw contact met alle plants van de organisatie en heeft zicht op hetgeen er speelt. Via ‘best practices’ brengt u kennis en ervaring in kaart, hetgeen bijdraagt aan meer transparantie en verdere professionalisering. U bent in staat de visie verder vorm te geven en deze inhoudelijk te vertalen naar door u geïnitieerde projecten en samenwerkingen. Uw ideeën en voorstellen weet u zorgvuldig af te stemmen op de organisatiedoelstellingen en hier draagvlak voor te krijgen binnen de organisatie en de verschillende stakeholders. Alles om uiteindelijk een lagere prijs per ton verwerking en een hogere kwaliteit van de output te realiseren.

Kortom, als Director Technology heeft u een cruciale rol in de verdere groei van SUEZ Recycling and Recovery en begeleidt u de organisatie in de transitie van logistiek dienstverlener naar grondstof producent.

Het Profiel

‍Wij zijn op zoek naar een kandidaat met minimaal 10 jaar relevante werkervaring in vergelijkbare rollen en/of werkomgeving. U heeft HBO+ denk- en werkniveau en een technische opleiding. U bent bekend met industriële installaties en kent het spanningsveld tussen productie, onderhoud en beschikbaarheid. U bent resultaatgericht en vindt het een uitdaging om vanuit uw ervaring en achtergrond de organisatie mee te nemen in de volgende fase. U heeft bewezen dat u in staat bent om veranderingen te realiseren. U bent communicatief vaardig en legt eenvoudig contact op alle niveaus en weet te verbinden. U heeft invloed, wilt koersbepalend zijn en u bent dan ook iemand die de handen op elkaar krijgt.

U bent projectmatig sterk en projectbudgettering met bijbehorende financieringsvraagstukken zijn voor u bekend terrein. U weet als geen ander de kritieke paden te bewandelen en resultaat te leveren met de beschikbare middelen in complexe besluitvormingsprocessen en DMU’s. U inspireert en weet mensen te enthousiasmeren voor uw visie en ideeën. U bent bekend met een matrixstructuur en kent de dynamiek die dit met zich mee brengt.

Als persoon staat u stevig in uw schoenen. U bent te typeren als ondernemend, verbindend, zelfstarter, betrouwbaar, analytisch, cijfermatig sterk en resultaatgericht. Koersvast en voldoende flexibel om mee te bewegen en door te pakken. Kwaliteit en veiligheid heeft u hoog in het vaandel.

U beheerst de Nederlandse en Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk uitstekend. Uw standplaats is op het hoofdkantoor in Arnhem, maar u bent bereid veelvuldig te reizen in het land en waar nodig internationaal.

Deel deze actuele positie:
Lodiers-en-parnters-personeel-margreet-van-haasteren
Interesse of vragen? U kunt contact opnemen met Margreet van Haasteren via e-mail of telefoon.

Hoofdstraat 252, 3972 LK Driebergen-Rijsenburg
+31 (0)343 44 48 68 | contact@lodiersenpartners.nl

linkedin Ontwikkelingen volgen?
© 2021 Lodiers & Partners Privacy Policy Algemene Voorwaarden