Open posities
Afbeelding2

Operations Manager
Vconsyst

22-02-2022 - Vconsyst | Nunspeet | Operations Manager |

Onze opdrachtgever VConsyst (onderdeel van Venture Group) levert totaaloplossingen voor de afvalinzameling, sport & recreatie, fietsenstallingen en straatmeubilair en is marktleider op het gebied van ondergrondse afvalinzamelsystemen in zowel Nederland als Europa. VConsyst telt 270 medewerkers in Nederland en heeft een jaaromzet van circa € 75 miljoen. De activiteiten zijn onderverdeeld in drie divisies, te weten Urban Mining, Sport & Leisure en Outdoor. De bijbehorende productielocaties zijn gevestigd in Maarssen (160 fte), Gorredijk (25 fte) en Nunspeet (20 fte). Het hoofdkantoor van VConsyst is in Genemuiden gevestigd. De organisatie staat voor een grote verandering namelijk het samenbrengen van de werkzaamheden van Jan Kuipers met die van Koninklijke Bammens op een nog te bouwen locatie in Zeewolde. Om deze reden zijn wij op zoek naar een ambitieuze en verbindende Operations Manager.

In de functie van Operations Manager bent u verantwoordelijk voor de aansturing van het bedrijfsbureau, de administratie en de assemblage en montage buitendienst. In totaal rapporteren circa 20 medewerkers aan u. De monteurs worden aangestuurd door een teamleider. Het wordt uw taak om het team en de afdelingen verder te professionaliseren, processen te optimaliseren om zodoende de efficiency en productiviteit te verhogen. U bent dé verbindende factor die de locatie Nunspeet begeleidt in de transitie naar de nieuwe situatie. Hierbij wordt u verantwoordelijk voor een efficiënt en effectief voorbrengingsproces voor de divisie Outdoor door middel van het aansturen en verder professionaliseren van de medewerkers en het proces. Hierbij behoort ook het verder optimaliseren van de dienstverlening en bouwen aan sterke klantrelaties.

De Verantwoordelijkheden

• Sturen en begeleiden van uw team in een veranderende organisatie;

• Focus op continu verbeteren ten aanzien van effectiviteit en efficiency en anticiperen op overgang naar nieuwe situatie op andere locatie (Zeewolde);

• Observeren, analyseren en implementeren van optimalisatieprocessen;

• Voorwaardenscheppend voor een efficiënt en effectief productieproces;

• Zekerstellen van het voortbrengingsproces door adequate beheers- en bewakingsmaatregelen;

• Vanuit verkoop prognose maken van productieplannen en samenspraak met productie uitvoerende partijen;

• Toezien op naleving van de procedures en/of werkinstructies door het team;

• Motivatie en ontwikkeling van medewerkers en in overleg met HR beslissen over personele aangelegenheden;

• Realiseren van beleidsplannen en hierover adviseren richting directie;

• Deelname in projecten;

• Samen met collega’s verder bouwen aan de groeiende organisatie.

Het Profiel

• Een technische achtergrond aangevuld met een bedrijfskundige opleiding (hbo);

• Kennis van Lean Management;

• Circa 3 tot 10 jaar werkervaring als leidinggevende (Operations/Productie Manager) in de maakindustrie;

• Ervaring als budget verantwoordelijke in een organisatie met vergelijkbare omvang;

• Ervaring in het begeleiden van verandertrajecten;

• U beschikt over de juiste mix van visie, empathie, organisatiesensitiviteit en urgentiebesef, hetgeen u een inspirerende leidinggevende en prettige samenwerkingspartner maakt;

• U bent zeer procesmatige, stuurt op processen en u bent pragmatisch in de aanpak en uitvoering. Daarbij bent u goed in staat vanuit de verschillende abstractieniveaus de zaken te bezien;

• Verdere kenmerken van u zijn: resultaatgericht, gericht op samenwerken, flexibel, besluitvaardig, communicatief en analytisch sterk.

Deel deze actuele positie:
Lodiers-en-parnters-personeel-margreet-van-haasteren
Interesse of vragen? U kunt contact opnemen met Margreet van Haasteren via e-mail of telefoon.

Hoofdstraat 252, 3972 LK Driebergen-Rijsenburg
+31 (0)343 44 48 68 | contact@lodiersenpartners.nl

linkedin Follow developments?
© 2022 Lodiers & Partners Privacy Policy Algemene Voorwaarden