Open posities
Lodiers-en-partners-Joris-Luyendijk-2

Durft iedereen te dansen op uw feestje?

Lodiers-en-partners-Joris-Luyendijk-3

18 april vanaf 15:00 - Landgoed De Horst, Driebergen

Joris Luyendijk

Journalist, schrijver en antropoloog Joris Luyendijk verzorgt op 18 april een lezing tijdens het jaarlijkse relatie-evenement van Lodiers & Partners. Zijn prikkelende stelling: “Mannen als ik hebben nooit ervaren hoe het is om je ergens te moeten invechten. Die groep wil ik graag aan het denken zetten.”

Fotografie: Jelmer de Haan

Kunt u een tipje van de sluier oplichten?

“Mijn verhaal gaat over anders denken over diversiteit en inclusie. Als het daar over gaat, gaat het vaak over lhbti, vrouwen of mensen van kleur. Ik wil de aandacht richten op mannen zoals ik, die bovendien nooit hebben ervaren hoe het is om je ergens te moeten invechten. Een kind van een autochtone huisarts die naar de universiteit gaat, heeft zich nooit hoeven aanpassen aan een andere cultuur of andere sociale klasse. Een kind van ouders uit de arbeidersklasse die naar de universiteit gaat wel. Die ervaring, dat je je ergens moet invechten, heeft bijna iedereen in Nederland op een hele kleine groep na. Die groep wil ik graag aan het denken zetten.”

‘De onschuld is aan de macht’, schrijft u in uw boek ‘De zeven vinkjes’. Wat bedoelt u daarmee?

“Er is een groep mensen die niet weet hoe het is om gediscrimineerd te worden op basis van sociale klasse, geslacht, seksuele identiteit of huidskleur. Deze mensen hebben een veel te positief beeld van de wereld en hebben niet door dat de rest van de samenleving anders werkt. Als je nooit kansenongelijkheid ervaart, dan heb je een gebrek aan levenservaring. Het begrip ‘de zeven vinkjes’* is hoop ik nuttig om in één beeld de extreme eenzijdigheid van de Nederlandse topelite te vangen. Vinkjes sluiten je af van waardevolle levenservaringen: je weet niet hoe het is om aan de kwetsbare kant te zitten.”

Hoe werkt dat door in de boardroom van bedrijven?

“Op tal van gebieden. In elke organisatie is een bepaald percentage zwanger, probeert zwanger te worden of geeft borstvoeding. Als je in de top van je bedrijf niemand hebt die dat ooit heeft meegemaakt, mis je een bepaalde levenservaring. Hetzelfde geldt voor mensen die parttime werken om voor de kinderen te zorgen. In elke organisatie doet een groot aantal mensen dat. Als je in het topsegment niemand hebt met die ervaring, loop je een enorme levenservaring mis. Ander voorbeeld: jaarlijks komen er zo’n 150.000 migranten naar Nederland. Als er in de top niemand is die gemigreerd is, hoe kun je je daarin dan verplaatsen? Ik wil een uitnodiging doen om daarover na te denken.”

We leven in een woelige wereld, economisch, politiek en maatschappelijk. Wat betekent dat voor leiderschap?

“Tot nu toe was het zo: hoe meer je lijkt op Joris Luyendijk, hoe groter de kans op een plek in het hart van de macht. Hoe minder je lijkt op Joris Luyendijk, hoe groter de kans op een plek in de marge. Nu heerst er in de samenleving een uniek momentum. Alles is zo ontzettend in beweging. Nu is er veel meer aandacht voor diversiteit: verschil mag er zijn. Dat is een hele andere manier om de samenleving te organiseren, maar niet per se eenvoudiger. Hoe ga je in je organisatie om met iemand die vindt dat homo’s ziek zijn en dat uitdraagt met een button? Geef je die persoon de ruimte om zichzelf te zijn? Als je die ruimte geeft, voelen homo’s zich binnen jouw organisatie niet vrij. Als je het verbiedt, hoeveel ruimte heeft iemand dan echt om zichzelf te zijn?”

‘Diversiteit in leiderschap’, is het thema van het relatie-evenement. In uw boek schrijft u dat diversiteit in organisaties niet hetzelfde is als inclusie. Wat is het verschil?

“Het is niet genoeg om mensen met andere achtergronden binnen te halen. Ze moeten zich geaccepteerd, gewaardeerd en vooral vrij voelen. Pas dan zullen ze zich durven uiten en kan de organisatie profiteren van al die verschillende perspectieven. Diversiteit is dat iedereen op het feestje wordt uitgenodigd, maar je bent pas inclusief als iedereen de vrijheid voelt om op het feestje te durven dansen.”

*De zeven vinkjes: • Minsten een hoogopgeleide en/of welgestelde ouder • Minstens een in Nederland geboren ouder • Man • Hetero • Wit • Gymnasium of vwo • Universiteit

Lodiers-en-partners-Joris-Luyendijk-1

Over Joris Luyendijk

Joris Luyendijk (1971) studeerde Politicologie, Antropologie en Arabisch. Hij schreef diverse boeken, waaronder ‘Het zijn net mensen: beelden uit het Midden-Oosten’ en ‘Dit kan niet waar zijn: onder bankiers’. Joris presenteerde diverse programma’s op radio en TV, zoals ‘Zomergasten’, ‘Wintergasten’ en ‘Met het Oog op Morgen’. Is voorts journalist, columnist, spreker en onderzoeker en mateloos gefascineerd door (het gebrek aan) diversiteit en inclusiviteit. In het voorjaar van 2022 verscheen zijn boek ‘De Zeven Vinkjes’; over de vraag waarom naarmate je hoger komt in organisaties, de mensen steeds meer op Joris Luyendijk lijken, of proberen te lijken.

Hoofdstraat 252, 3972 LK Driebergen-Rijsenburg
+31 (0)343 44 48 68 | contact@lodiersenpartners.nl

linkedin Ontwikkelingen volgen?
© 2023 Lodiers & Partners Privacy Policy Algemene Voorwaarden