Open posities
Verkleind 8

Vervuld
Site Manager
PreZero Nederland

15-06-2022 - PreZero Nederland | Zwolle | Site Manager |

Onze opdrachtgever PreZero Nederland, onderdeel van de Schwarz Groep, die ook eigenaar is van de retailketens Lidl en Kaufland, is een internationaal milieudienstverlener op het gebied van afval- en recyclemanagement. De organisatie is met ruim 30.000 medewerkers actief in 11 landen. De kernactiviteit van PreZero Nederland is het inzamelen, recyclen, verwerken en hergebruiken van afval. Als full service afvalmanagementbedrijf ontwikkelt de organisatie zich in hoog tempo in een richting die het best kan worden omschreven als ‘van afvalinzamelaar naar grondstoffenleverancier'. De organisatie is actief in de gehele keten van preventie, inzameling, recycling en (energetische) verwerking van veel verschillende afvalstromen. De site op de Hessenpoort in Zwolle is een zeer belangrijke schakel in de ambities van PreZero en waar de komende jaren flink in zal worden geïnvesteerd. Het betreft vooralsnog een site waar met circa 40 collega´s huishoudelijk PBD (Plastic-, Blik- en Drankverpakkingen) wordt gesorteerd. De locatie wordt op dit moment herbouwd (investeringswaarde circa 50 miljoen euro) na een brand in juni 2021. Medio Q3 zal worden begonnen met de Commissioning van de installaties en is de ingebruikname gepland voor Q4. Daarnaast is er een groot stuk grond aangekocht voor de bouw van een verwerkingsinstallatie van plastic (investeringswaarde circa 100 miljoen euro). Deze installaties moeten in staat zijn om een deel van het aangeleverd plastic, middels 2 verschillende processen (doorsortering en mechanische verwerking), terug te brengen naar grondstoffen die opnieuw kunnen worden gebruikt.

De Site Manager is een zeer belangrijke spil in de groei en ontwikkeling van de locatie Zwolle en is dan ook echt een bouwer, zowel qua organisatie als qua mens en teams! De Site Manager is P&L verantwoordelijk voor de locatie in Zwolle en heeft een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van de site de komende jaren. De organisatie kent een platte structuur, waarbij je ten aanzien van de sorteerinstallatie sturing geeft aan een Productie Manager (welke een drieploegendienst aanstuurt) en een Hoofd Technische Dienst. Na oplevering van de verwerkingsinstallatie zal je ook sturing geven aan deze organisatie, welke je dan dus zelf dient op te zetten qua (organisatie-)structuur en aansturing. Als Site Manager ben je verantwoordelijk voor de ingebruikname, uitbouw en continuïteit van de locatie, rekening houdend met de ambitieuze doelstellingen van PreZero. Je draagt zorg dat de producten op tijd, van de juiste kwaliteit, tegen de optimale kostprijs op een veilig geproduceerde manier verwerkt en geleverd worden, teneinde aan de verwachtingen van de klant(en) te voldoen.

Verantwoordelijkheden en resultaatsgebieden
•    Opbouwen van een organisatie en team in een producerende omgeving;
•    Opstellen en realiseren jaarlijks budget ten aanzien van uren,       grondstoffen, materialen, distributie en transport en indirecte kosten;
•    Focus op continu verbeteren ten aanzien van kostprijs en productkwaliteit;
•    Bewerkstellingen van een verbetercultuur;
•    (Laten) naleven van regels en procedures op het gebied van personele veiligheid, productveiligheid, hygiëne en milieu;
•    Organisatie laten voldoen aan eisen kwaliteitssystemen; 
•    Opstellen en realiseren van opleidingsbudget
•    Coachen en ontwikkelen van medewerkers

Het profiel
•    Afgeronde HBO of WO opleiding in een technische (bijv procestechniek  of werktuigbouwkunde) studierichting;
•    Minimaal 10 jaar ervaring in een leidinggevende productiefunctie (zoals Plant-, Operations of Productiemanager), bij voorkeur in de technisch, complexe maakindustrie met continuprocessen (zoals feed, food en/of chemie); 
•    Kennis van en ervaring met het opstarten van nieuwe installaties/fabrieken;
•    Ervaring met het opbouwen van teams in een dynamische omgeving;
•    Ervaring met het leidinggeven aan teams in ploegendienst;
•    Ruime ervaring op het gebied van (zowel intern als extern en internationaal) stakeholdermanagement en eerder gewerkt met partijen als gemeentes, overheidsinstanties en vergunninghouders; 
•    Kennis van geautomatiseerde systemen/ ERP-systemen;
•    Goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal, Duits is een pre. 
 

Lodiers-en-parnters-personeel-margreet-van-haasteren
Interesse of vragen? U kunt contact opnemen met Margreet van Haasteren via e-mail of telefoon.

Hoofdstraat 252, 3972 LK Driebergen-Rijsenburg
+31 (0)343 44 48 68 | contact@lodiersenpartners.nl

linkedin Ontwikkelingen volgen?
© 2024 Lodiers & Partners Privacy Policy Algemene Voorwaarden