Open posities
323-2021-Dura-Vermeer-Maarten-van-Driel-002

‘Sterk veranderend bouwlandschap vraagt om de juiste mensen op de juiste plek’

Dura Vermeer Materieel

Maarten van Driel, Algemeen Directeur Dura Vermeer Materieel, onderdeel van het gelijknamige bouw- en infraconcern, ziet een sterk veranderende wereld

“Directie en management zijn hier niet om op de winkel te passen. We innoveren continu om te kunnen blijven voldoen aan de vragen van morgen. Dat maakt dat we bij de zwaardere en complexere functies vertrouwen op Lodiers & Partners. Zij leveren, zijn transparant en durven ook een kandidaat voor te stellen die we wellicht zelf niet zouden kiezen, maar dan toch juist wel dat DNA heeft dat we zoeken.

323-2021-Dura-Vermeer-003
323-2021-Dura-Vermeer-001

Met een portfolio waar je u tegen zegt, heeft Dura Vermeer een toonaangevende positie in de bouwwereld. Het bedrijf is actief in verschillende sectoren: woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur. Er zijn ruim twintig werkmaatschappijen, waaronder ook Dura Vermeer Materieel dat door slimme materieelinzet een bijdrage levert aan het succes van Dura Vermeer projecten. Maarten van Driel: “Wij houden ons bezig met de logistiek van equipment dat nodig is voor de bouw en infra. Dura Vermeer is een ontwikkelende bouwer en we voeren in veel projecten de regie. De bouw is veranderd in het afgelopen decennium. De infra is kort cyclisch, terwijl de bouw veel werkt met lean methodieken. Processen worden slimmer en efficiënter. Dat is uiteraard van grote invloed op ons werk.

In het verleden ging het om grote batches wat in kostenefficiëntie voor ons het beste werkte. Nu kijken we veel meer naar de totale kosten. Wat voor ons besparend is, kan in het grotere geheel juist kostenverhogend werken. Je kijkt daarbij ook naar de investeringen die je moet doen; investeren we zelf of besteden we het uit bij een betrouwbare partner. En hoe ga je om met de pieken en dalen in het aanbod. Uiteindelijk gaat het erom steeds een sluitende businesscase te realiseren. In vergelijking tot vroeger is het dynamischer en veel meer resultaatgericht.”

323-2021-Dura-Vermeer-Maarten-van-Driel-004

Begeleiding in de zoektocht naar de juiste mensen

Met ongeveer 150 collega’s op vijf locaties wordt de totale logistiek van materieel voor de projecten van Dura Vermeer geregeld. De veranderingen zijn de laatste jaren ook zichtbaar geworden op kantoor. En hoewel Maarten van Driel een carrière in de logistiek heeft doorlopen, komt hij niet uit de bouwwereld.

“Het is juist uitdagend om logistieke kennis toe te passen op dit proces. De veranderingen zijn vooral terug te vinden in de procedures en processen die we als bedrijf hanteren. Ons gezamenlijke doel is dat een project efficiënter, goedkoper en duurzamer uitgevoerd zal worden. Dat vraagt om mensen die anders denken. Bij het zoeken naar de juiste mensen, werken we samen met Lodiers & Partners. Wij zijn vooral intern gericht en bezig met de operatie. Alleen daarom is de ondersteuning van een juiste partner van groot belang.

Zij kijken verder, komen hun afspraken na en zijn transparant in wat ze doen. Prettig is ook, dat je heel breed begint om uiteindelijk tot een goed profiel te komen. Ze zijn in staat te luisteren en ervoor te zorgen dat je de beoogde kandidaat op het netvlies krijgt. Het verbaast me nog steeds dat een cv dat wij zouden afwijzen, er juist door Lodiers & Partners, als een soort wildcard wordt uitgepikt. Het blijkt dan de ultieme kandidaat te zijn. Dat is verrassend en onderstreept het belang van de hechte partnerschap dat we samen hebben opgebouwd.”

Verandering in beeld

2020 was in financieel opzicht het beste jaar in het 165-jarig bestaan van Dura Vermeer. “Daar is de markt ook naar. Er valt wat te kiezen als het om projecten gaat. Daarnaast voeren we onze meerjarenstrategie consequent uit en maken we als Dura Vermeer keuzes. Zo zijn duurzaamheid en digitalisering een belangrijk onderdeel van onze visie op bouwen en infra geworden. We willen daar in de kopgroep opereren. Wij investeren als Dura Vermeer Materieel in deze onderwerpen en zijn bijvoorbeeld bezig met waterstof en elektrische voertuigen. Klanten hebben daar ook behoefte aan. Je kunt scoren met emissie-neutrale voertuigen. Rijkswaterstaat vraagt erom in aanbestedingen. In de bouw speelt het iets minder, maar de stikstofcrisis zorgt ook daar voor een versnelling. We kijken naar de gehele keten, dat kan dus ook betekenen dat we lokaal sourcen om zo de uitstoot van vervuilende stoffen te beperken.”

323-2021-Dura-Vermeer-005

Over Dura Vermeer

Dura Vermeer is een onafhankelijk familiebedrijf met activiteiten op het gebied van woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur. Met € 1,4 miljard aan omzet en ruim 2.800 medewerkers staat Dura Vermeer in de top tien van bedrijven in de Nederlandse bouwbranche. Continuïteit is de belangrijkste drijfveer. Als familiebedrijf richt Dura Vermeer zich op het creëren van lange termijn waarde en op duurzame relaties met de klanten, medewerkers en partners. Kernwaarden zijn: veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid, met veiligheid op nummer één.

Lodiers-en-parnters-personeel-helen-schults
Bent u op zoek naar de juiste persoon voor een vacante positie in uw bedrijf? Of bent u op zoek naar een uitdagende baan in de sector Bouw & Infra?

Hoofdstraat 252, 3972 LK Driebergen-Rijsenburg
+31 (0)343 44 48 68 | contact@lodiersenpartners.nl

linkedin Ontwikkelingen volgen?
© 2023 Lodiers & Partners Privacy Policy Algemene Voorwaarden